Kontakta oss Referenser Så här fungerar det Enkelhet hela vägen Det handlar om tid Trådlöst & operatörsoberoende system för arbetsplanering, närvaro och tidsredovisning

Så här fungerar det

PANCOMP består av tre huvudkomponenter

Handenhet för operativ personal
Identifiering-Tags till kundens lokaler
Web-baserad programvara för att administrera operativ personal och för att
analysera och optimera kunduppdragen

 

 

Personalen använder Handenheten för att logga in på kundens område. När personalen antingen förflyttar sig i lokalerna eller lämnar området, loggar man ut med Handenheten.


Arbetsledaren kan analysera uppgifterna som tas emot från kunduppdraget i real-tid. Har möjlighet att omgående agera på avvikelser eller problem som uppstår. Uppföljning av lönsamhet kan ske genom att jämföra arbetade timmar med budgeterade timmar.


Pancomp gör det möjligt att ta strategiska beslut baserat på direktinformation från kunduppdrag.

 


© Pancomp Sverige ABGun.Finn@pancomp.com, 021-14 40 06, 073-919 24 14
Peder.Petersson@pancomp.com, 013-31 46 06, 073-919 24 15